Azijn speelt

AZIJN maakt en speelt professionele, brutale theaterproducties die dicht op de huid van de toeschouwers zitten, voornamelijk voor vlakkevloertheaters en met de stad Utrecht als thuisbasis. Vertrekpunt van de voorstellingen is vaak een nieuw geschreven of hertaalde toneeltekst of literair werk met een uitgesproken maatschappelijk of sociaal engagement. Naast de tekst staat de sensatie centraal: ervaringen die niet rationeel worden verwerkt, maar gevoeld.

AZIJN is in 2013 opgericht (toen onder de naam Theatergroep Azijn) door studenten van diverse kunstvakopleidingen om naast het curriculum van hun opleiding theaterproducties te kunnen realiseren. In de loop der jaren is de nadruk meer komen te liggen op het maken van relevante en artistiek eigenzinnige voorstellingen.

Het werken met overwegend jonge professionals is nog steeds een uitgangspunt voor de stichting. Onder toeziend oog van het bestuur kunnen de betrokkenen zowel hun artistiek vakmanschap als ondernemerschap doorontwikkelen bij het realieren van nieuwe producties.

Na enkele jaren zonder nieuwe producties door de covid-19 pandemie zijn de werkzaamheden vanaf 2023 hervat, onder de naam AZIJN. Hiervoor zijn een grotendeels nieuw bestuur en een nieuw zakelijk leider aangetreden.
Voorstellingen worden sindsdien aangekondigd als AZIJN speelt: Titel voorstelling.