ANBI status

Roepnaam
AZIJN

Statutaire naam
Stichting Theatergroep Azijn

RSIN
8530.94.597

Algemeen nut beogende instelling
Klik hier voor het huidige beleidsplan van Stichting Theatergroep Azijn. Dit beleidsplan loopt tot 1 juli 2024.

Beloningsbeleid
Bestuurders van de stichting vervullen hun functie belangeloos. Wel ontvangen zij een vergoeding voor de onkosten die zij hierbij maken. Bij het opzetten van projecten werkt de stichting hoofdzakelijk met freelancers op projectbasis. Honoraria worden als projecttarief vastgelegd, deze overschrijden nooit de voorschriften van CAO toneel en dans.

  Het bestuur komt tweemaal per kalenderjaar samen om te vergaderen over de stichting.

  voorzitter

  Marie Seck
  (Assistent artistiek directeur, Noord Nederlands Toneel & Club Guy & Roni)

  penningmeester

  Siri Klein Robbenhaar
  (coördinator ontwikkelinstelling Grand Theatre, Groningen)

  secretaris

  Jonathan Offereins
  (Curator Performing Arts, o.a. Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden)

  algemeen bestuurslid

  Wilfred Hermkens
  (docent regie aan Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.)

  algemeen bestuurslid

  vacant